Photo by Anush Kocharyan
-
regime
aterazma
1636ecddf71485_MPKEOJFNQIHGL
PlayPause
-
regime
aterazma
1636ecddf71485_MPKEOJFNQIHGL
previous arrow
next arrow

Karén Karslyan is the author of five Armenian-language books: On the Tip of the Tongue (2022), The Regime Is in Panic (2019), Aterazma (2016), Doomed to Spell (2010), X Frames/Second (2003)

Կարեն Ղարսլյանը հինգ հայալեզու գրքերի հեղինակ է` «Լեզվի ծայրին» (2022), «Ռեժիմը խուճապի մեջ է» (2019), «Ատերազմա» (2016), «Գրողի ծոցը» (2010), «X կադր/վայրկյան» (2003)

© 2022 All Rights Reserved.

en_USEnglish